Frivillig i Café Exit

Café Exit er et tilbud til ex-indsatte og indsatte, som beslutter sig for at "starte på en frisk". Café Exits tilbud spænder lige fra uformelt, hyggeligt samvær over job- og uddannelsesvejledning til gældsrådgivning og samtaler med terapeut og psykolog. Hertil kommer kultureftermiddage, kvindeklub og mentorordning. Målet er at hjælpe indsatte og ex-indsatte til at skabe nye netværk og leve som aktive mennesker uden kriminalitet.
Læs mere om Café Exit på hjemmesiden cafeexit.dk

Der er brug for frivillige i mange af Café Exits aktiviteter. Hvis du har lyst til at være med, så kontakt:

Socialkoordinator Johnny Viktor Pedersen
jvp@cafeexit.dk
21 15 90 92