Oversættelse til engelsk og farsi i Apostelkirken

Vær med til at oversætte dagens prædiken simultant. Gudstjenestens ritualer er oversat, og skal blot læses op. Der er mulighed for at få prædikenen sendt dagen før pr.mail.

Engelsk tekstlæsning
Man læser dagens tekst op på engelsk.

Kontakt:
Kasper Aare Naicker, Kirke- og menighedskoordinator
Mail: kan@vesterbrosogn.dk
Tlf.: 3035 0464 

Mødestedet

Mødestedet er kirkens arbejde blandt indvandrere og flygtninge på Vesterbro. Her kommer unge, enlige mødre med børn, midaldrende og ældre. Her mødes mennesker på tværs af etniske, religiøse, sociale, aldersmæssige og uddannelsesmæssige skel.

Læs mere