Apostelkirken er både kirke for indvandrere og sognekirke med gudstjeneste søndag formiddag.

Søndagsgudstjenesten er et hit

Hver søndag mødes knap 200 unge og gamle, indvandrere og danskere, børn og forældre til gudstjeneste i Apostelkirken, som ligger i den kendte Saxogade midt på Vesterbro. 

I løbet af ugen mødes mindre grupper til fælles måtider, bøn og tilbedelse, studier, kreative aktiviteter og hygge.

Engagement målretes også indvandrere og tidligere indsatte

I forbindelse med sognesammenlægningen fik Apostelkirken til opgave at arbejde med asylansøgere og tidligere indsatte. Samtidigt fik vi mindre af det traditionelle folkekirkelige arbejde med dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

Dette fokus kommer blandt andet til udtryk i vores gudstjenester, hvor vi ikke er forpligtet på følge højmesse-ordningen men for eksempel kan benytte andre sprog og sangtraditioner.

Unge og børnefamilier

Desuden er en stor gruppe danske unge studerende i 20’erne strømmet til søndagsmenigheden, og en pæn del af kirkegængerne er i 30’erne. 

Børnefamilier med børn under 10 år præger også menigheden.

Midaldrende mm.

Derudover er der en mindre gruppe midaldrende og enkelte over 70 år blandt gudstjenestedeltagere. 

Tiltrækker nye kirkegængere

Det er i første omgang gudstjenesterne og tilgangen til det at være kirke, der har tiltrukket nye kirkegængere. Det handler om prædikener, der opleves livsnære, tekstnære, dybe og overraskende, en kombination af enkel liturgi og afslappet stil med enkle sange under nadveren samt den inkluderende og imødekommende mangfoldighed af mennesker i forskellige livssituationer, alder og kulturelle baggrunde.

Socialt engagement

Og så handler det om oplevelsen af, at der sættes handling bag ordene i form af socialt engagement, globalt udsyn i form af projektstøtte til initiativer i en række andre lande og oplæring af muslimer, der bliver kristne.

Blandt en del af dem, der er kommet i kirken gennem længere tid, er det foruden alt dette også de mindre fællesskaber og engagement i forskellige tiltag, der har betydning.  

Det anslås, at der er omkring 100 personer tilknyttet frivillige indsatsområder i kirken.