Inger og Arne Holmgaard i Etiopien 

Inger og Arne er Holmgaard blev i januar 2014 udsendt af Apostelkirken som missionærer i Mekane Yesus Kirken og bor i Dodola i Sydetiopien. De er sendt via missionsselskabet Promissio, (Tidligere Dansk Ethioper Mission).

Styrker kirkens evangelisationsindsats og kvinders position i familie, menighed og samfund.
Inger er fysioterapeut og master i sundhedsantropologi. I synodens arbejde blandt kvinder og familier har hun fokus på at styrke respekten for kvinder og give dem øget værdighed og anerkendelse i familie og samfund. Inger underviser også i engelsk på bibelskolen.

Arne er cand.theol. Han underviser evangelister på synodens bibelskole i Dodola, deltager i evangelisationsarbejdet og underviser menighedsledere på forskellige niveauer.

Læs mere om Inger og Arne Holmgaard