Hjertemeditation

Hjertemeditation er en times meditation i stilhed med en kort introduktion. Sammen åbner vi vores hjerter for Guds nærvær og støtter hinanden i at forblive i stilheden på trods af tankernes tendens til at vandre og trække os væk fra hjertets stilhed. Vi øver os ganske enkelt i at være.

Centrerende bøn
Denne form for meditation kaldes også centrerende bøn, som er udviklet af benediktinermunken Thomas Keating.

”Vi er kaldet af Gud til at åbne os for en ny virkelighed, der er vores sande Selv ... som er vores gudbilledlighed og lighed med Gud. Vejen til dette sande Selv og alle dets frugter og gaver er udfordringen til at blive fuldt ud menneskelig. Og at blive fuldt ud menneske er at blive fuldt ud guddommelig. Dette er livets fylde, og det er et liv, hvor du lever i Kristi nåde og sandhed, mens du på samme tid er den unikke person, som du er.”

Thomas Keating