Hvad er en apostelgruppe?

Apostelgruppe, netværksgruppe, smågruppe eller bibellæsekreds er forskellige ord for mindre fællesskaber, hvor du kan dele din tro med andre mennesker fra Apostelkirkens menighed. Grupperne har 3-10 medlemmer, som mødes privat med jævne mellemrum fx hver 14. dag. 

Hvad kan du få ud af at være med i en apostelgruppe?

I en apostelgruppe får du mulighed for at lære andre medlemmer af menigheden bedre at kende. Her kan du i trygge rammer dele og udøve din tro på en mere nærværende måde. I grupperne har du lejlighed til at få talt mere indgående og personligt om din tro. Det er på mange måder godt at have nogle medvandrere i troen. Måske kan der på sigt dannes nære venskaber.

Hvad laver man i en apostelgruppe?

Grupperne er uformelle og selvbestemmende, og det er forskelligt, hvad den enkelte gruppe laver til samlingerne. En gruppesamling kan indeholde

  • Samtale om liv og tro.
  • Tjek-ind, hvor den enkelte fortæller om hvad der rører sig i livet lige nu.
  • Fællesspisning.
  • Bøn og taksigelse om selvvalgte emner. 
  • Læsning af den kommende søndags tekst.
  • Læsning og diskussion af en bog sammen.

Hvem kan være med i en apostelgruppe?

Alle kan være med i en apostelgruppe. Du er velkommen uanset hvor du bor, om du er ung eller gammel eller om du er ny eller garvet i din tro. Vi har også Apostelgrupper, hvor der tales engelsk eller farsi.

Hvordan er apostelgrupperne organiseret?

Den enkelte apostelgruppe er selvkørende og har ikke nogen formel struktur. Apostelkirken er som sådan ikke ansvarlig for grupperne, men kan tilbyde råd, vejledning og opmuntring. 

Nogle grupper har børnefamilier som medlemmer, andre samler unge, og flere er blandede i alderssammensætning.

Hvilke krav er der til mig som medlem af en apostelgruppe?

Du skal blot have lyst til at åbne dig og dele tanker om tro og trosliv og indgå i et tættere samvær med andre mennesker fra menigheden. Om du fx har overskud til at lede bønnen, lave mad eller lægge hus til møderne betyder mindre, og den enkelte gruppe vil altid sørge for at finde en god måde at fordele opgaverne på.

Hvordan kommer jeg med i en apostelgruppe?

Har du lyst til at være med i en gruppe eller vil du vide mere, kontakt da koordinator for apostelgrupper i Apostelkirken Helene Kirkegaard Petersen, h.kirkegaard@hotmail.com eller medlem af kirkeudvalget Hans-Henrik Sørensen, hans-henrik@topneurotisk.dk.

Du kan også tage fat i et medlem af en af grupperne, som du kan se på listen.

Grupperne er levende størrelser og det vil være forskelligt, hvornår en gruppe afgiver og optager medlemmer. Du vil også have mulighed for at komme på besøg i en eller flere grupper.

Hvordan starter jeg en ny apostelgruppe?

Du har mulighed for selv at starte en ny apostelgruppe - enten hvis der ikke lige nu er plads i en af de eksisterende, eller hvis du vil oprette en gruppe med et særligt fokus. Du skal blot have fat i et par andre interesserede; her kan Helene eller Hans-Henrik evt. hjælpe med andre ligesindede.